Giới thiệu
Hoạt động thư viện
Nghiệp vụ thư viện
Thư mục địa chí
Tin tức và sự kiện
Sách và ấn phẩm
Tra cứu văn bản
Ý kiến bạn đọc
  Hỗ trợ trực tuyến
 
thuvienhungyen
0916123684
tvthungyen
0987006032
  Thư viện ảnh
  Liên kết website
 

THƯ VIỆN TỈNH TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SÁCH BÁO VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Biển đảo là một phần “máu thịt” thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta biển đảo có vai trò đặc biệt quan trọng. Ông cha ta đã hi sinh xương máu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
 
Ngã ba sông và hồi ức một thời Phố Hiến
THƯ VIỆN TỈNH TỔ CHỨC NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2017
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách
Khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại Hưng Yên
"Thư viện xanh" Trường THCS Bạch Sam
Hưng Yên tổ chức hội thảo khoa học về Di tích lịch sử Cây đa và Đền La Tiến
KHẢO SÁT, THỐNG KẾ, SỐ HÓA TÀI LIỆU HÁN NÔM GÓP PHẦN BẢO TỒN, GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Sách và ấn phẩm mới
Hoạt động của thư viện

THƯ VIỆN TỈNH TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SÁCH BÁO VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

  Biển đảo là một phần “máu thịt” thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta biển đảo có vai trò đặc biệt quan trọng. ...
 
Đại hội Chi đoàn Thư viện tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2017 - 2018
GIAO LƯU VĂN NGHỆ - THỂ THAO GIỮA CĐCS THƯ VIỆN TỈNH, BẢO TÀNG TỈNH VÀ TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KHẢO SÁT, THỐNG KÊ VÀ SỐ HÓA TÀI LIỆU HÁN NÔM TẠI HUYỆN KIM ĐỘNG, KHOÁI CHÂU NĂM 2017
THƯ VIỆN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ
TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SÁCH, BÁO MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017
Văn bản mới
  18/2014/TT-BVHTTDL
    Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện
  Kế hoạch số 74/KH-UBND
    "V/v Triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên"
  Quyết định số 208/QĐ-TTg
    Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ"
  26/2012/NQ-HĐND
    Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2013 
  27/2012/NQ-HĐND
    Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên 
 
 
Thông báo về việc trưng bày, giới thiệu sách báo và tổ chức phòng đọc báo Xuân - Đinh Dậu 2017
Thông báo Ngày hội đọc sách tỉnh Hưng Yên lần thứ 4, năm 2015
Thông báo thể lệ và câu hỏi cuộc thi "Tìm hiểu chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ".
Thông báo Hội thi “Cán bộ thư viện giỏi” lần thứ IV/2013 chủ đề “Âm vang Điện Biên”