Giới thiệu
Hoạt động thư viện
Nghiệp vụ thư viện
Thư mục địa chí
Tin tức và sự kiện
Sách và ấn phẩm
Tra cứu văn bản
Ý kiến bạn đọc
  Hỗ trợ trực tuyến
 
thuvienhungyen
0916123684
tvthungyen
0987006032
  Thư viện ảnh
  Liên kết website
 

TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SÁCH, BÁO MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017

Mùa xuân, năm 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã diễn ra Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam (Đông Dương Cộng sản Đảng (ở Bắc Kỳ), An Nam Cộng sản Đảng (ở Nam Kỳ), Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (ở Trung Kỳ) dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị nhất trí ...
 
Xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam
THƯ VIỆN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2017
TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SÁCH BÁO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 185 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ 20 NĂM TÁI LẬP TỈNH HƯNG YÊN
Đại hội Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ III (2016 - 2021)
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ TẠI KHOÁI CHÂU VÀ XÃ BÃI SẬY, HUYỆN ÂN THI
Công đoàn cơ sở Thư viện tỉnh Hưng Yên tổ chức giao lưu thể thao và gặp mặt kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
GIỚI THIỆU SÁCH CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930-20/10/2016)
Sách và ấn phẩm mới
Hoạt động của thư viện

TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SÁCH, BÁO MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017

  Mùa xuân, năm 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã diễn ra Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam (Đông Dương Cộng sản Đảng (ở Bắc Kỳ), An Nam Cộng sản Đảng (ở Nam Kỳ), Đông Dương ...
 
THƯ VIỆN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2017
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ TẠI KHOÁI CHÂU VÀ XÃ BÃI SẬY, HUYỆN ÂN THI
Công đoàn cơ sở Thư viện tỉnh Hưng Yên tổ chức giao lưu thể thao và gặp mặt kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
GIỚI THIỆU SÁCH CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930-20/10/2016)
Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2016
Văn bản mới
  18/2014/TT-BVHTTDL
    Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện
  Kế hoạch số 74/KH-UBND
    "V/v Triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên"
  Quyết định số 208/QĐ-TTg
    Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ"
  26/2012/NQ-HĐND
    Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2013 
  27/2012/NQ-HĐND
    Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên 
 
 
Thông báo về việc trưng bày, giới thiệu sách báo và tổ chức phòng đọc báo Xuân - Đinh Dậu 2017
Thông báo Ngày hội đọc sách tỉnh Hưng Yên lần thứ 4, năm 2015
Thông báo thể lệ và câu hỏi cuộc thi "Tìm hiểu chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ".
Thông báo Hội thi “Cán bộ thư viện giỏi” lần thứ IV/2013 chủ đề “Âm vang Điện Biên”