Giới thiệu
Hoạt động thư viện
Nghiệp vụ thư viện
Thư mục địa chí
Tin tức và sự kiện
Sách và ấn phẩm
Tra cứu văn bản
Ý kiến bạn đọc
  Hỗ trợ trực tuyến
 
thuvienhungyen
0916123684
tvthungyen
0987006032
  Thư viện ảnh
  Liên kết website
 

KHẢO SÁT, THỐNG KẾ, SỐ HÓA TÀI LIỆU HÁN NÔM GÓP PHẦN BẢO TỒN, GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Di sản Hán Nôm là một trong những di sản văn hóa quý giá của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Đây được xem là nguồn sử liệu hết sức quan trọng, chứa đựng những giá trị lịch sử, nhân văn to lớn, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp cho thế hệ hôm nay và mai sau có cơ hội tìm hiểu về cội ...
 
Đại hội Chi đoàn Thư viện tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2017 - 2018
Quyết định số 329/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Hưng Yên: Triển lãm bản đồ và tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam từ ngày 21 đến 25.4
GIAO LƯU VĂN NGHỆ - THỂ THAO GIỮA CĐCS THƯ VIỆN TỈNH, BẢO TÀNG TỈNH VÀ TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KHẢO SÁT, THỐNG KÊ VÀ SỐ HÓA TÀI LIỆU HÁN NÔM TẠI HUYỆN KIM ĐỘNG, KHOÁI CHÂU NĂM 2017
THƯ VIỆN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ
TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SÁCH, BÁO MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017
Sách và ấn phẩm mới
Hoạt động của thư viện

Đại hội Chi đoàn Thư viện tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2017 - 2018

  Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-ĐTN, ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội các Chi đoàn, Liên Chi đoàn trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn ...
 
GIAO LƯU VĂN NGHỆ - THỂ THAO GIỮA CĐCS THƯ VIỆN TỈNH, BẢO TÀNG TỈNH VÀ TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KHẢO SÁT, THỐNG KÊ VÀ SỐ HÓA TÀI LIỆU HÁN NÔM TẠI HUYỆN KIM ĐỘNG, KHOÁI CHÂU NĂM 2017
THƯ VIỆN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ
TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SÁCH, BÁO MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017
THƯ VIỆN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2017
Văn bản mới
  18/2014/TT-BVHTTDL
    Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện
  Kế hoạch số 74/KH-UBND
    "V/v Triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên"
  Quyết định số 208/QĐ-TTg
    Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ"
  26/2012/NQ-HĐND
    Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2013 
  27/2012/NQ-HĐND
    Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên 
 
 
Thông báo về việc trưng bày, giới thiệu sách báo và tổ chức phòng đọc báo Xuân - Đinh Dậu 2017
Thông báo Ngày hội đọc sách tỉnh Hưng Yên lần thứ 4, năm 2015
Thông báo thể lệ và câu hỏi cuộc thi "Tìm hiểu chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ".
Thông báo Hội thi “Cán bộ thư viện giỏi” lần thứ IV/2013 chủ đề “Âm vang Điện Biên”