► Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7.1941 - 7.2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1.1.1997 - 1.1.2022)                  ► Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 2 tháng 11 năm 2021                  ► Từ ngày 1/7/2020, Luật Thư viện chính thức có hiệu lực                  ► Luật Thư viện                 
Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước CHXHCN việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 06/01/1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, tất cả các công dân từ 18 tuổi trở lên không phân biệt nam, nữ, giàu, nghèo, tôn giáo, chính kiến đã náo nức tham gia cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 06/01/1946 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới của đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho Nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tiếp tục đổi mới, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; ngày càng khẳng định vững chắc vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021), Thư viện tỉnh Hưng Yên trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách sau:

 
            "Quốc hội khóa I (1946)" là bộ sách do Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2015. Bộ sách tập hợp những câu chuyện về ngày bầu cử, chuyện về Kỳ họp thứ nhất, chuyện về các đại biểu của dân. Với hơn 100 câu chuyện ngắn gọn, xúc tích bộ sách đã giúp bạn đọc thấy được cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên không phải là cuộc bầu cử bình thường mà đây là cuộc đấu tranh quyết liệt về quân sự, chính trị dựa vào sức dân, bởi hoàn cảnh lúc đó đặc biệt khó khăn. Tại miền Bắc, các thế lực phản động điên cuồng chống phá Tổng tuyển cử. Ở Miền Nam, quân Pháp quay trở lại đánh chiếm Sài Gòn và các tỉnh Nam bộ, cực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Chúng dùng quân đội, cảnh sát, mật thám khủng bố nhân dân, cướp của, đốt nhà hòng ngăn cản tổ chức Tổng tuyển cử.... Mặc dù trong điều kiện đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, cuộc Tổng tuyển cử đã thành công tốt đẹp, cử tri cả nước đã bầu được 333 đại biểu vào “Nghị viện nhân dân”- cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, đó là: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín hoàn toàn thắng lợi. Thắng lợi đó làm một mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam.
 
 
         Cuốn sách "Lịch sử Quốc hội Việt Nam. Tập I (1946 - 1960)" được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành năm 2016. Cuốn sách dày 419 trang, gồm 3 phần:

Phần I: Sự ra đời của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Phần II: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc (1946 - 1954).
Phần III: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong những năm đầu xây dựng miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1960).

Cuốn sách giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về quá trình ra đời, phát triển và những đóng góp to lớn của Quốc hội Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng.

 
            Cuốn sách "Tìm hiểu 70 năm Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" do Cao Thiểm tuyển chọn, được Nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2016. Cuốn sách dày 395 trang, khổ 20x28 cm. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: Tìm hiểu lịch sử ra đời của Quốc hội Việt Nam.
            Phần II: Giới thiệu những bài viết về Quốc hội đặc biệt là Quốc hội khóa I.
            Phần III: Giới thiệu 13 kỳ họp của Quốc hội (1946 - 2016).

Các bài viết trong cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946. Người không chỉ kiến nghị về việc tiến hành Tổng tuyển cử, lãnh đạo, chỉ đạo quá trình chuẩn bị Tổng tuyển cử mà còn trực tiếp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Tổng tuyển cử đầu tiên và sự ra đời của Quốc hội ghi dấu vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại phiên họp ngày 30/10/1946, Quốc hội đã chuẩn y “đề nghị suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh là người công dân thứ nhất của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 
            Cuốn sách "Quốc hội Việt Nam 70 năm hình thành và phát triển 1946 - 2016" được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành năm 2015. Cuốn sách tập hợp các ý kiến phát biểu và thảo luận của các nhà khoa học, đại diện các bộ, ban, ngành trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được, những đóng góp to lớn của Quốc hội vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong những nhiệm kỳ tới.
 
 
            Cuốn sách "Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Kế thừa, đổi mới và phát triển" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành năm 2016. Cuốn sách gồm 5 chương, mỗi chương khái lược những kết quả quan trọng của 13 nhiệm kỳ Quốc hội Việt Nam. Với gần 600 trang, cuốn sách giúp bạn đọc thấy được Quốc hội Việt Nam với bề dày truyền thống vẻ vang 70 năm lịch sử đang không ngừng trưởng thành, đổi mới và phát triển để hoạt động ngày càng dân chủ, hiệu lực, hiệu quả hơn, tiến tới một Quốc hội thực sự đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của Nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Cuốn sách sẽ là cẩm nang cho mỗi vị đại biểu Quốc hội, là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan nhà Nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, các nhà nghiên cứu và bạn đọc rộng rãi có nhu cầu tìm hiểu hoạt động của Quốc hội.

Ngoài những cuốn sách trên, Thư viện tỉnh Hưng Yên còn rất nhiều cuốn sách hay viết về lịch sử Việt Nam nói chung và lịch sử Quốc hội Việt Nam nói riêng. Trân trọng kính mời quý vị tìm đọc./.

Vũ Thị Hậu

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Giới thiệu sách chuyên đề kỉ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) (22/12/2021)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỉ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/08/1911 - 25/08/2021) (25/08/2021)
- Giới thiệu sách kỉ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2021) (03/06/2021)
- Giới thiệu sách chuyên đề nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2021) (18/05/2021)
- Tuyên truyền, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021) (28/04/2021)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020)(18/12/2020)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020)(31/08/2020)
- Giới thiệu sách kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020)(27/07/2020)
- Giới thiệu sách chuyên đề tuyên truyền về Ngày gia đình Việt Nam 28/6(29/06/2020)
- Giới thiệu sách chuyên đề hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng chống ma túy" năm 2020(16/06/2020)
THÔNG BÁO
Kế hoạch thực hiện "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Thông báo về việc tổ chức phục vụ bạn đọc trong trạng thái bình thường mới
Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ Cuộc thi: "Hưng Yên truyền thống và phát triển"
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến 2021
NỘI QUY THƯ VIỆN
Nội quy thư viện
Quy định mượn - đọc sách
Hành vi vi phạm và mức phạt
DANH MỤC
Cấp thẻ thư viện
Lịch phục vụ bạn đọc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 28
Hôm nay 1,307
Tháng này: 117,747
Tất cả: 1,510,178

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
Cơ quan quản lý trực tiếp: Thư viện tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: số 4, đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Giấy phép số: 24/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 26  tháng 3  năm 2018
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đào Văn Quyến, Giám đốc Thư viện tỉnh
Hòm thư điện tử: thuvientinh@hungyen.gov.vn.  Điện thoại: 0221 3 869 388