► Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 3 tháng 5 năm 2022                  ► Luật Thư viện                 
Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Mùa xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt trong sự phát triển của dân tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam đã có một chính đảng mang bản chất cách mạng và khoa học, đủ sức lãnh đạo nhân dân giành quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Với ý nghĩa lớn lao đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng đã quyết định lấy ngày 03 tháng 02 hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng.

Nhân dịp kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Thư viện tỉnh Hưng Yên xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số cuốn sách viết về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 
 
Cuốn sách ‘‘Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh’’ do PGS. TS Nguyễn Bá Linh biên soạn. Được Nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành năm 2005 nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. ‘‘Kể từ khi thành lập cho đến nay, Đảng ta luôn luôn xác định, lý tưởng và mục tiêu phấn đấu cách mạng nước ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là sự lựa chọ duy nhất đúng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong chính cương vắn tắt’’. Cuốn sách góp phần khẳng định giá trị đúng đắn của Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng – Cương lĩnh đầu tiên của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã được Hội nghị thành lập Đảng thông qua. Cuốn sách sẽ góp phần giúp bạn đọc nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về nội dung, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của các văn kiện lịch sử quan trọng đó. Đồng thời, qua đó củng cố niềm tin, nâng cao lòng tự hào của mỗi người chúng ta về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
 
 
Cuốn sách ‘‘160 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản’’ được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2007. Kể từ khi ra đời, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản luôn là bản Tuyên ngôn bất chấp những thăng trầm của thời đại, là lời tuyên bố cộng sản đanh thép trước toàn thế giới, là bài ca bất diệt về tư tưởng giải phóng con người. Tuyên ngôn đã đưa ra những phát kiến vĩ đại, có tính chất chỉ đường về quy luật phát triển của lịch sử, về chủ nghĩa duy vật biện chứng, về đấu tranh giai cấp dân tộc, vai trò của giai cấp vô sản, và sự diệt vong tất yếu của giai cấp bóc lột….Những giá trị của Tuyên ngôn đã được lịch sử kiểm nghiệm và nhất định sẽ trường tồn cùng năm tháng. Cuốn sách với nhiều bài viết phân tích các giá trị lịch sử trong tuyên ngôn của tập thể tác giả công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có nhiều tác giả đã từng công tác trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Cuốn sách: ‘‘Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam’’ được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2012. Với nội dung bao gồm ba phần.

Phần thứ nhất: Đảng ra đời và lãnh đạo giành chính quyền (1930 - 1945).

Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và xây dựng chế độ mới (1945 - 1975).

Phần thứ ba: Đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 2011).

Cuốn sách ra đời đáp ứng yêu cầu nghiên cứu giảng dạy và học tập, đóng vai trò là khung định hướng về những quan điểm cơ bản trong việc giảng dạy và học tập môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 
 
Cuốn sách: ‘‘Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong thời kì đổi mới” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2014. Nội dung cuốn sách thể hiện quan điểm, tư tưởng, lý luận và thực tiễn chỉ đạo việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong thời kì mới; trực tiếp là các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức nói riêng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới nói chung. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho công tác nghiên cứu, học tập của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
 
Tập sách ‘‘Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên’’ bao gồm 3 tập sách, được xuất bản năm 2018:

Tập I: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ 1929 đến 1954.

           Tập II: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ 1954 đến 1975.

           Tập II: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ 1975 đến 2005.

Tập sách đã ghi lại những chặng đường lịch sử hào hùng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Tập sách góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tri ân sâu sắc Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên anh hùng; cung cấp tri thức để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Ngoài những cuốn sách trên, Thư viện tỉnh Hưng Yên còn rất nhiều cuốn sách hay viết về Đảng Cộng sản Việt Nam. Trân trọng kính mời quý vị tìm đọc.

 

Đỗ Thị Minh Ngọc

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Giới thiệu sách chuyên đề nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2022) (19/05/2022)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỉ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022) (04/05/2022)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỉ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) (27/04/2022)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) (25/03/2022)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2022) (08/03/2022)
- Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -22/12/2019)(20/12/2019)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)(27/08/2019)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019)(26/07/2019)
- Giới thiệu sách nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6(28/06/2019)
- Giới thiệu sách nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6(28/06/2019)
THÔNG BÁO
Thông báo về việc cấp thẻ miễn lệ phí cho bạn đọc nhân dịp Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4
Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022
Giới thiệu danh mục tài liệu biên soạn Thư mục toàn văn chuyên đề “Đồng chí Lê Văn Lương với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”
Giới thiệu danh mục tài liệu biên soạn Thư mục toàn văn chuyên đề "Tô Hiệu - Nhà cách mạng kiên cường, người cộng sản mẫu mực"
NỘI QUY THƯ VIỆN
Nội quy thư viện
Quy định mượn - đọc sách
Hành vi vi phạm và mức phạt
DANH MỤC
Cấp thẻ thư viện
Lịch phục vụ bạn đọc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 124
Hôm nay 926
Tháng này: 171,492
Tất cả: 1,709,771

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
Cơ quan quản lý trực tiếp: Thư viện tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: số 4, đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Giấy phép số: 24/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 26  tháng 3  năm 2018
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đào Văn Quyến, Giám đốc Thư viện tỉnh
Hòm thư điện tử: thuvientinh@hungyen.gov.vn.  Điện thoại: 0221 3 869 388