► Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7.1941 - 7.2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1.1.1997 - 1.1.2022)                  ► Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 2 tháng 11 năm 2021                  ► Từ ngày 1/7/2020, Luật Thư viện chính thức có hiệu lực                  ► Luật Thư viện                 
Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cuộc cách mạng đó đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp kéo dài hơn 80 năm và của phát xít Nhật. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập gắn với chủ nghĩa xã hội.

Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc khánh 2/9 nhằm khẳng định giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng, phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước,Thư viện tỉnh Hưng Yên xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số cuốn sách sau:

 

Cuốn sách “Cách mạng tháng Tám 1945 toàn cảnh” của tác giả Phan Ngọc Liên được nhà xuất bản Từ điển bách khoa xuất bản năm 2005. Cuốn sách trình bày ngắn gọn một số vấn đề cơ bản về Cách mạng tháng Tám 1945, nêu một cách hệ thống những luận điểm dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về các vấn đề như: xác định con đường cứu nước mới; Cách mạng tháng Tám đối với cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay. Cuốn sách không nặng về diễn biến chi tiết, mà trình bày những điểm khái quát, riêng biệt, độc đáo trong sự bùng nổ và thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở các địa phương. Qua đó bạn đọc nhận thấy những nét chung, có tính quy luật của cuộc cách mạng diễn ra trong phạm vi cả nước, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng.

 

Cuốn sách “Cách mạng tháng Tám – Những giờ phút lịch sử”, được nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2015, gồm 300 trang. Nội dung cuốn sách được chia làm 2 phần:

Phần 1: Hà Nội – những cơ sở hình thành và diễn biến của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 gồm một số bài viết về tình hình quốc tế, trong nước trước năm 1945, về tình hình Hà nội từ sau ngày Nhật đảo chính Pháp (ngày 9 tháng 3) đến đầu tháng 8 năm 1945 do các nhân chứng lịch sử thuộc mọi tầng lớp xã hội, từ cán bộ đoàn thể đến nông dân ngoại thành, công nhân nhà máy, văn nghệ sĩ và nhà tư sản dân tộc kể hoặc ghi chép lại.

Phần 2: Hồi ký và nhân chứng với những bài viết của những người trực tiếp hoạt động trong phong trào.

Đây là cuốn sách có nội dung phong phú, cung cấp cho bạn đọc cái nhìn toàn diện, có hệ thống về quá trình hình thành, diễn biến và phát triển của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Đọc những hồi ký, chuyện kể hào hứng và cảm động của các nhân chứng giúp cho bạn đọc có thể hình dung được một cách sinh động thời khắc hào hùng của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 của dân tộc ta.

 

“Các cuộc khởi nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo (1930 – 1945)” cuốn sách của tác giả Trần Nhu do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2015 gồm 314 trang. Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc diễn biến các cuộc khởi nghĩa, từ cuộc khởi nghĩa Châu Văn Liêm đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. Những cuộc khởi nghĩa này là những cuộc tập dượt cần thiết tất yếu nhằm chuẩn bị lực lượng, tích lũy kinh nghiệm quý báu cho cuộc tổng công kích cuối cùng thành công trọn vẹn: Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.

 

Cuốn sách “70 năm mùa thu cách mạng” được Nhà xuất bản Văn hóa thông tin xuất bản năm 2015. Cuốn sách đã thể hiện một cách sinh động cuộc vận động Cách mạng tháng Tám đầy gian lao, thử thách của nhân dân khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trực tiếp chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trải qua các cuộc cách mạng năm 1930 -1931, 1936 – 1939, 1939 – 1945; qua đó bạn đọc hiểu thêm về sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đoán định đúng tình hình, nắm bắt thời cơ, đưa ra những quyết định chính xác về tổ chức, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giành thắng lợi quyết định bằng tinh thần tự lực, tự cường của chính nhân dân Việt Nam.

 

Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” là cuốn sách được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 – 2015) trên cơ sở tái bản cuốn “Năm 1945 – Những sự kiện lịch sử trọng đại”. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Những sự kiện lịch sử trọng đại tiến tới Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Phần 2: Những sự kiện lịch sử trọng đại trong Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Cuốn sách được tuyển chọn từ nhiều nguồn tư liệu đã xuất bản, trình bày khái quát theo trình tự thời gian những sự kiện lịch sử diễn ra theo các giai đoạn trên giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám lịch sử và không khí hào hùng tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám được đánh dấu bằng sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đây là văn kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với vận mệnh dân tộc, báo hiệu sự mở đầu của một thời đại mới, thời đại trỗi dậy của các dân tộc thuộc địa đứng lên làm chủ vận mệnh đất nước.

Ngoài những cuốn sách trên, Thư viện tỉnh Hưng Yên còn nhiều những cuốn sách viết về Cách mạng tháng Tám 1945 nói riêng và lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam nói chung. Kính mời quý vị tìm đọc./.

Vũ Thị Hậu

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Giới thiệu sách chuyên đề kỉ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/08/1911 - 25/08/2021) (25/08/2021)
- Giới thiệu sách kỉ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2021) (03/06/2021)
- Giới thiệu sách chuyên đề nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2021) (18/05/2021)
- Tuyên truyền, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021) (28/04/2021)
- Giới thiệu sách chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)  (24/03/2021)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019)(26/07/2019)
- Giới thiệu sách nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6(28/06/2019)
- Giới thiệu sách nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6(28/06/2019)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 -19/05/2019)(16/05/2019)
- Giới thiệu sách chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019(26/03/2019)
THÔNG BÁO
Kế hoạch thực hiện "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Thông báo về việc tổ chức phục vụ bạn đọc trong trạng thái bình thường mới
Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ Cuộc thi: "Hưng Yên truyền thống và phát triển"
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến 2021
NỘI QUY THƯ VIỆN
Nội quy thư viện
Quy định mượn - đọc sách
Hành vi vi phạm và mức phạt
DANH MỤC
Cấp thẻ thư viện
Lịch phục vụ bạn đọc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 120
Hôm nay 1,576
Tháng này: 89,136
Tất cả: 1,433,885

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
Cơ quan quản lý trực tiếp: Thư viện tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: số 4, đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Giấy phép số: 24/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 26  tháng 3  năm 2018
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đào Văn Quyến, Giám đốc Thư viện tỉnh
Hòm thư điện tử: thuvientinh@hungyen.gov.vn.  Điện thoại: 0221 3 869 388