► KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2024                  ► TỪ NGÀY 01/01/2024, THƯ VIỆN TỈNH MỞ CỬA PHỤC VỤ TỪ THỨ HAI ĐẾN CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN                 
Giới thiệu sách chuyên đề Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/20222) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)

Cách đây 77 năm, từ ngày 14 đến 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam nhất tề vùng lên tiến hành tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Ngày 02 tháng 9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), Thư viện tỉnh Hưng Yên trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách sau:

 
 

Cuốn sách “Tổng khởi nghĩa tháng Tám” do Nhà xuất bản Sự thật ấn hành năm 1985. Nội dung cuốn sách chia làm 2 phần: 

Phần thứ nhất: Tổng khởi nghĩa tháng Tám trong cả nước.

Phần thứ hai: Khởi nghĩa giành chính quyền ở các tỉnh, thành phố.

 

Với hơn 300 trang, cuốn sách đã nêu bật đường lối, chủ trương giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm rõ quá trình chuẩn bị lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ địa cách mạng, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên chớp thời cơ, tổng khởi nghĩa giành toàn bộ chính quyền nhanh chóng trong cả nước.

 
 

Cuốn sách “70 năm mùa thu cách mạng” được Nhà xuất bản Văn hóa thông tin xuất bản năm 2015. Nội dung cuốn sách được chia làm 2 phần:

Phần 1: Cách mạng tháng Tám 1945 bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

Phần 2: Hồi ức về những tháng ngày lịch sử.

 

Cuốn sách đã thể hiện một cách sinh động cuộc vận động Cách mạng tháng Tám đầy gian lao, thử thách của nhân dân khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trực tiếp chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trải qua các cuộc cách mạng năm 1930 -1931, 1936 - 1939, 1939 - 1945; qua đó bạn đọc hiểu thêm về sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đoán định đúng tình hình, nắm bắt thời cơ, đưa ra những quyết định chính xác về tổ chức, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giành thắng lợi quyết định bằng tinh thần tự lực, tự cường của chính nhân dân Việt Nam.

 
 

Cuốn sách “Cách mạng tháng Tám – một số vấn đề lịch sử” do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 1995. Cuốn sách tập hợp 142 bài viết của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học đã được đăng tải trên báo, tạp chí… nhằm tái hiện một cách sinh động quá trình đấu tranh giành chính quyền đầy gian khó của nhân dân ta. Đồng thời, cũng đưa ra những luận giải, đúc kết những bài học kinh nghiệm lịch sử quý giá, khẳng định vai trò của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vai trò của Mặt trận Việt Minh, của khối đại đoàn kết các dân tộc, của các trung tâm khởi nghĩa như Hà Nội, Huế, Sài Gòn... Đặc biệt các tác giả còn tập trung thể hiện tầm vóc, ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Tám đối với tiến trình lịch sử dân tộc nói riêng, phong trào giải phóng dân tộc nói chung.

 

Cách mạng tháng Tám thành công, nhân dân ta giành được chính quyền song nhà nước non trẻ đứng trước muôn vàn khó khăn, mọi nỗ lực đấu tranh trên mặt trận ngoại giao của Chính phủ Việt Nam đều không được phía Pháp chấp nhận, trước tình hình đó, Bác Hồ đã “tìm người tài đức” trên mọi lĩnh vực để phục vụ cho cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc. Xuất phát từ lòng yêu nước thiết tha, sự ngưỡng mộ với Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, những người Việt Nam yêu nước ở trong và ngoài nước, bao gồm đủ mọi tầng lớp xã hội đã từ bỏ cuộc sống vàng son, hạnh phúc riêng tư bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp với muôn vàn khó khăn, gian khổ, hi sinh xương máu để làm nên chiến thắng vang dội năm châu, chấn động địa cầu của quân và dân ta.

 
 

Cuốn sách “Hào kiệt - Anh tài dưới cờ cách mạng” do Ánh Dương chủ biên, được Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2021 nhân dịp kỉ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công. Cuốn sách cung cấp cho độc giả những tư liệu về cuộc đời, sự cống hiến, hi sinh cho Tổ quốc của những chiến sĩ cách mạng tiên phong hưởng ứng lời hiệu triệu của Bác Hồ dưới lá cờ đại nghĩa như: Huỳnh Thúc Kháng, Vi Văn Định, Bùi Kỷ, Võ Liêm Sơn, Bùi Bằng Đoàn… Mỗi người trong họ có tài năng, sở trường riêng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: chính trị, quân sự, lịch sử, văn hóa, giáo dục… nhưng đều có một điểm chung là lòng yêu nước nồng nàn và nguyện cống hiến hết sức mình phục vụ Tổ quốc, nguyện đem tài đức cùng Chính phủ mới vượt khỏi giai đoạn khó khăn lúc bấy giờ.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tỉnh Hưng Yên được biết đến là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, nhân dân có truyền thống đoàn kết, nhân ái, lao động cần cù và tinh thần đấu tranh cách mạng quật cường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đứng lên lật đổ ách thống trị của chế độ thực dân, phong kiến, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 trên phạm vi cả nước.

  

Cuốn sách “Cách mạng tháng Tám ở Hưng Yên” được Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản năm 2016. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Chi bộ đảng đầu tiên được thành lập, phong trào đấu tranh cách mạng ở Hưng Yên (1929 - 6/1941).

Phần 2: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thành lập, lãnh đạo đấu tranh chống khủng bố, chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa vũ trang (7/1941 - 09/3/1945).

Phần 3: Cao trào kháng Nhật, cứu nước, khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền (3/1945 - 8/1945).

Với 138 trang, cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những tư liệu lịch sử, khắc họa quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Đảng, tiến tới thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, trình bày quá trình Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tích cực đấu tranh chống địch khủng bố, chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Mời quý vị và các bạn hãy đọc những cuốn sách trên để hiểu hơn giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, từ đó biết trân trọng những gì mình đang có, nâng cao ý thức, cống hiến sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay. Ngoài những cuốn sách trên, Thư viện tỉnh Hưng Yên còn nhiều những cuốn sách viết về lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam. Kính mời quý vị tìm đọc./.

Vũ Thị Hậu

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Giới thiệu sách chuyên đề Kỷ niệm 23 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/06/2001 - 28/06/2024) (01/07/2024)
- Giới thiệu sách chuyên đề Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2024 (11/06/2024)
- Giới thiệu sách chuyên đề Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) (17/05/2024)
- Giới thiệu sách chuyên đề Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) (03/05/2024)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) (01/05/2024)
- Giới thiệu sách kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)(27/07/2022)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỉ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6(27/06/2022)
- Giới thiệu sách chuyên đề hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng chống ma túy" ngày 26/62022(24/06/2022)
- Giới thiệu sách chuyên đề nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2022)(19/05/2022)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỉ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022)(04/05/2022)
THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hưng Yên năm 2024
Thông báo các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024
Thông báo lịch phục vụ bạn đọc năm 2024
Thông báo lịch phục vụ bạn đọc năm 2024
NỘI QUY THƯ VIỆN
Nội quy thư viện
Quy định mượn - đọc sách
Hành vi vi phạm và mức phạt
DANH MỤC
Cấp thẻ thư viện
Lịch phục vụ bạn đọc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 73
Hôm nay 1,264
Tháng này: 414,030
Tất cả: 3,550,249

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
Cơ quan quản lý trực tiếp: Thư viện tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: số 4, đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Giấy phép số: 24/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 26  tháng 3  năm 2018
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đào Văn Quyến, Giám đốc Thư viện tỉnh
Hòm thư điện tử: thuvientinh@hungyen.gov.vn.  Điện thoại: 0221 3 869 388