► Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7.1941 - 7.2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1.1.1997 - 1.1.2022)                  ► Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 2 tháng 11 năm 2021                  ► Từ ngày 1/7/2020, Luật Thư viện chính thức có hiệu lực                  ► Luật Thư viện                 
Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021)

Cách đây 76 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại. Ngày 2 tháng 9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thực đã thành một nước tự do, độc lập”, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.

Cách mạng tháng Tám thành công dẫn đến sự ra đời nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Nước ta từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình. Đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thư viện tỉnh Hưng Yên trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số cuốn sách sau:

 

Cuốn sách “Cách mạng tháng Tám cuộc đời đổi đời của dân tộc” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2010. Với 331 trang, cuốn sách giúp chúng ta thấy rõ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đoán định đúng tình hình và nắm bắt thời cơ, đưa ra những quyết định chính xác về việc tổ chức, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giành thắng lợi quyết định, bằng tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân Việt Nam. Nội dung cuốn sách chia làm 3 phần:

Phần 1: Một số văn kiện chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, tháng Tám năm 1945

Phần 2: Những trang hồi ức của một số tác giả là những cán bộ lão thành cách mạng đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia hoặc chứng kiến cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra ở Thủ đô Hà Nội, Sài Gòn và các vùng miền của Tổ quốc

Phần 3: Một số bài viết, công trình nghiên cứu về cách mạng tháng Tám năm 1945.

 

Cuốn sách “Cách mạng tháng Tám năm 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển” được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2015, tập hợp các bài viết của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lý luận tại Hội thảo “Cách mạng tháng Tám năm 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. Nội dung cuốn sách gồm hai phần với trên 60 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, giảng viên các học viện, trường đại học, tập trung phân tích vai trò và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9, từ đó khẳng định: đối với lịch sử dân tộc ta, Cách mạng tháng Tám năm 1945 là sự mở đầu cho những giai đoạn phát triển thắng lợi tiếp theo của cách mạng Việt Nam. Tinh thần và ý chí quật cường cùng những bài học lớn từ Cách mạng tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn đảng, toàn dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo nên những chuyển biến to lớn, sâu sắc trong đời sống xã hội, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

Cuốn sách "Cách mạng tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 - 1946” được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước xuất bản năm 2020. Đây là cuốn sách được biên tập công phu, với 175 văn kiện, biên bản họp Hội đồng Chính phủ và nhiều tài liệu có giá trị từ kho lưu trữ của Đảng, Nhà nước, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể, toàn diện, khách quan, hệ thống về một giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước. Với độ dày 663 trang, nội dung cuốn sách được chia thành 4 phần:

Phần 1: Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giới thiệu những tài liệu về Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Phần 2: Xây dựng và củng cố chính quyền sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Phần 3: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I và Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phần 4: Kháng chiến, kiến quốc, bảo vệ nền độc lập (1946).

Bên cạnh đó, cuốn sách còn giới thiệu một số hình ảnh lịch sử trước, trong và sau khi khởi nghĩa giành chính quyền; quá trình xây dựng, củng cố chính quyền, kháng chiến, kiến quốc, bảo vệ nền độc lập.

 

Cuốn sách "Cách mạng tháng Tám năm 1945 (Sự kiện, hình ảnh và ký ức)” do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành năm 2015, tập hợp những tư liệu quý, những hình ảnh sống động và chân thực, nhằm khắc họa những sự kiện lịch sử diễn ra trước và trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Cuốn sách tái hiện lại những ký ức không thể nào quên về một trong những trang sử vẻ vang nhất, hào hùng nhất của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nội dung sách gồm 3 phần:

Phần 1: Quá trình chuẩn bị lực lượng cách mạng và cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

Phần 2: Một số hình ảnh về xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Phần 3: Những hồi ức không thể nào quên.

 

Cuốn sách "Cách mạng tháng Tám ở Hưng Yên" được Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản năm 2016. Cuốn sách gồm 3 chương, cung cấp những tư liệu lịch sử, khắc họa quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Đảng, tiến tới thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, phong trào đấu tranh cách mạng ở Hưng Yên thời kỳ đầu (giai đoạn 1929 -1941). Đồng thời, trình bày quá trình Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tích cực đấu tranh chống địch khủng bố, chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa vũ trang, cao trào kháng Nhật, cứu nước Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Cuốn sách "Cách mạng tháng Tám ở Hưng Yên" ghi dấu một giai đoạn lịch sử vẻ vang của thời kỳ đấu tranh gian khổ, bền bỉ với những cống hiến, đóng góp và hy sinh to lớn của Đảng bộ và Nhân dân Hưng Yên vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thể hiện sự kế tục và phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của Nhân dân Hưng Yên từ cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy đến thành quả cuộc Cách mạng tháng Tám dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nguyễn Thị Tuyết Mai

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 (04/10/2021)
- Những gia đình danh tiếng bậc nhất Việt Nam(28/06/2021)
- Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021)(18/06/2021)
- Trưng bày, giới thiệu sách báo tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên - tiền thân của Đảng bộ huyện Ân Thi (24.4.1941 - 24.4.2021)(28/04/2021)
- Tổ chức Ngày Hội sách và Văn hóa đọc năm 2021(20/04/2021)
- Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)(24/03/2021)
THÔNG BÁO
Kế hoạch thực hiện "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Thông báo về việc tổ chức phục vụ bạn đọc trong trạng thái bình thường mới
Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ Cuộc thi: "Hưng Yên truyền thống và phát triển"
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến 2021
NỘI QUY THƯ VIỆN
Nội quy thư viện
Quy định mượn - đọc sách
Hành vi vi phạm và mức phạt
DANH MỤC
Cấp thẻ thư viện
Lịch phục vụ bạn đọc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 111
Hôm nay 1,488
Tháng này: 89,048
Tất cả: 1,433,797

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
Cơ quan quản lý trực tiếp: Thư viện tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: số 4, đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Giấy phép số: 24/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 26  tháng 3  năm 2018
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đào Văn Quyến, Giám đốc Thư viện tỉnh
Hòm thư điện tử: thuvientinh@hungyen.gov.vn.  Điện thoại: 0221 3 869 388