TRA CỨU TÀI LIỆU SỐ HÓA
Nhan đề
Tác giả Từ khóa
Nhà xuất bản Năm XB
Nguồn trích Tóm tắt
Từ ngày Đến ngày
Loại hình Ngôn ngữ
 
Có 357 bản ghi
Tiêu đềTác giảNhà xuất bảnNăm XBNguồn tríchMô tả vật lý
Thần tích - Thần sắc làng Hương Lang, tổng Thái Lạc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 23tr.; 27cm
Thần tích - Thần sắc làng Thanh Đặng, tổng Thái Lạc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 6tr.; 27cm
Thần tích - Thần sắc làng Hoàng Nha, tổng Thái Lạc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 3tr.; 27cm
Thần tích - Thần sắc làng Thanh Khê, tổng Thái Lạc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 7tr; 27cm
Thần tích - Thần sắc làng Nhuận Trạch, tổng Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 8tr.; 27cm
Thần tích - Thần sắc làng Phú Nhuận, tổng Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 21tr.; 27cm
Thần tích - Thần sắc làng Khuyến Thiện, tổng Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 11tr.; 27cm
Thần tích - Thần sắc làng Tuấn Lương (làng Lường), tổng Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 23tr.; 27cm
Hương ước làng Thanh Xá, tổng Yên Nhân, huyện Mỹ Hào Sao chép tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 1942 33tr.; 27cm
Hương ước xã Văn Nhuế, tổng Yên Nhân, huyện Mỹ Hào Sao chép tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 1934 29tr.; 27cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...