TRA CỨU TÀI LIỆU SỐ HÓA
Nhan đề
Tác giả Từ khóa
Nhà xuất bản Năm XB
Nguồn trích Tóm tắt
Từ ngày Đến ngày
Loại hình Ngôn ngữ
 
Có 380 bản ghi
Tiêu đềTác giảNhà xuất bảnNăm XBNguồn tríchMô tả vật lý
Thần tích - Thần sắc làng Trai Túc - Nhạc Lộc, tổng Nghĩa Trai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 14tr.; 27cm
Thần tích - Thần sắc làng Tuấn Dị, tổng Nghĩa Trai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 61tr.; 27cm
Toàn Việt thi lục. Quyển 5 - 6 Lê Quý Đôn Sao chép tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 184tr.; 27cm
Toàn Việt thi lục. Quyển 11 - 12 Lê Quý Đôn Sao chép tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 162tr.; 27cm
Toàn Việt thi lục. Quyển 7 - 10 Lê Quý Đôn Sao chép tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 288tr.; 27cm
Toàn Việt thi lục. Quyển 1 - 4 Lê Quý Đôn Sao chép tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 225tr.; 27cm
Thần tích - Thần sắc làng An Lạc, tổng Thái Lạc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 6tr.; 27cm
Thần tích - Thần sắc làng Ngọc Lịch, tổng Nghĩa Trai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 36tr.; 27cm
Thần tích xã Thái Lạc, tổng Thái Lạc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Bính sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1572 28tr.; 27cm
Thần tích - Thần sắc làng Chí Trung, tổng Nghĩa Trai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 5tr.; 27cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...