TRA CỨU TÀI LIỆU SỐ HÓA
Nhan đề
Tác giả Từ khóa
Nhà xuất bản Năm XB
Nguồn trích Tóm tắt
Từ ngày Đến ngày
Loại hình Ngôn ngữ
 
Có 325 bản ghi
Tiêu đềTác giảNhà xuất bảnNăm XBNguồn tríchMô tả vật lý
Thần tích - thần sắc thôn Phục Lễ, làng Mậu Lương, tổng Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 9tr.; 27cm
Thần tích - thần sắc làng Mậu Lương (thôn Nghi Cốc), tổng Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 5tr.; 27cm
Thần tích - thần sắc làng Xuân Đào, tổng Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 57tr.; 27cm
Thần tích - thần sắc làng Nhạc Miếu, tổng Thái Lạc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 24tr.; 27cm
Thần tích làng Thái Lạc, tổng Thái Lạc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 10tr.; 27cm
Thần tích - thần sắc làng Thái Lạc, tổng Thái Lạc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 11tr.; 27cm
Thần tích thần sắc làng Thái Lạc, tổng Thái Lạc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 16tr.; 27cm
Thần tích xã Hành Lạc, tổng Như Kinh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Bính Sao chép tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 1572 80tr.; 27cm
Thần tích - thần sắc làng Ôn Xá, tổng Thái Lạc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 25tr.; 27cm
Thần tích - Thần sắc thôn Nhân Lý, xã Thanh Nga, tổng Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học & Xã hội 1938 72tr; 27cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...