► Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 3 tháng 1 năm 2021                  ► Tỉnh Hưng Yên giành 9 giải tại Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2020                  ► Từ ngày 1/7/2020, Luật Thư viện chính thức có hiệu lực                  ► Luật Thư viện                 
Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 5 tháng 5 năm 2020

XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ

01. PV. Hưng Yên tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với phục vụ đại hội//Nhân dân. - 2020. - Ngày 26 tháng 5. - Tr.1,2

Ngay từ đầu năm 2020, Tỉnh ủy Hưng Yên đã xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát gắn với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, trọng tâm là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp; tiến hành kiểm tra đối với 13 tổ chức đảng (Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy) và 12 đồng chí bí thư cấp ủy các tổ chức đảng được kiểm tra. Việc kiểm tra nhằm đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm của các tổ chức, cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tổ chức đại hội đảng bộ các cấp...

ĐC.2

02. Sơn Dần. Phường Bần Yên Nhân (Hưng Yên): Đẩy mạnh và ưu tiên phát triển công nghiệp//Tiếng nói Việt Nam. - 2020. - Ngày 28 tháng 5. - Tr.5

Theo báo của Đảng bộ phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 16.36%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 15%/năm; tiếp tục đẩy mạnh và ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại; phát triển làng nghề Tương Bần, tạo thương hiệu để tương Bần được phát triển rộng rãi trên thị trường trong và ngoài nước.

ĐC.2

03. Dương Hưng. Hưng Yên: Tiếp nhận 12 dự án đầu tư mới//Tiền phong. - 2020. - Ngày 27 tháng 5. - Tr.4

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, trong quý I/2020, tỉnh đã tiếp nhận 12 dự án đầu tư mới, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó 6 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 6 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 21,6 triệu USD và 334 tỷ đồng; tổng diện tích đất cho thuê lại là 4,8 ha.

ĐC.2

04. Hưng Yên: Tăng tốc về đích nông thôn mới//Đại đoàn kết. - 2020. - Ngày 24 tháng 5. - Tr.4

Tỉnh Hưng Yên hiện còn 6 huyện chưa được công nhận huyện nông thôn mới gồm: Phù Cừ, Ân Thi, Kim Động, Yên Mỹ, Khoái Châu, Tiên Lữ. Theo tự đánh giá, các huyện đều đã hoàn thành cơ bản các tiêu chí huyện nông thôn mới. Những tiêu chí khó còn thiếu, yếu đã thực hiện được 60 - 80%, các huyện đang tăng tốc thực hiện để về đích đúng hẹn. Để hỗ trợ các huyện về đích nông thôn mới, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh cùng các sở, ngành liên quan đang tăng cường kiểm tra, đánh giá và đôn đốc thực hiện các nội dung trọng tâm và các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới. Rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách, hỗ trợ theo các chương trình, dự án gắn với xây dựng nông thôn mới; khuyến khích và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

ĐC.2

05. Nghiêm Thị Hằng. UBND phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên: Cần làm rõ tranh chấp đất đai của hộ bà Trần Thị Mai//Người cao tuổi. - 2020. - Ngày 29 tháng 5. - Tr.10; cũng xem: Người cao tuổi. - 2020. - Ngày 28 tháng 5. - Tr.12

Phóng viên báo Người cao tuổi đã tìm hiểu và đưa ra các căn cứ, sự thật về nguồn gốc đất của bà Trần Thị Mai (phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên) rõ ràng đúng pháp luật, không liền kề, không tranh chấp với hộ bà Vây (mẹ anh Trần Tuấn Tú). Báo Người cao tuổi đề nghị UBND phường Hiến Nam làm rõ tranh chấp không có căn cứ của anh Trần Tuấn Tú và xác nhận đúng sự thật đất của bà Mai không tranh chấp, đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ.

ĐC.2

06. Phương Huyền. Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh Hưng Yên ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19//Công an nhân dân. - 2020. - Ngày 27 tháng 5. - Tr.3

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên về việc phát động toàn dân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh. Hội viên Công an hưu trí toàn tỉnh đã ủng hộ 32,5 triệu đồng và 200 bộ quần áo bảo hộ y tế, trị giá khoảng 40 triệu đồng. Trong đó, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh ủng hộ 5 triệu đồng; Câu lạc bộ Công an hưu trí các huyện, thành phố, thị xã ủng hộ 27,5 triệu đồng; Gia đình đồng chí Nguyễn Văn Tranh - Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh ủng hộ 200 bộ quần áo bảo hộ y tế tặng cho Trung tâm Y tế các huyện Văn Giang, Văn Lâm.

ĐC.226

07. Khắc Cường. Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên hiệp đồng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn//Quân đội nhân dân. - 2020. - Ngày 25 tháng 5. - Tr.3

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị Hiệp đồng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) năm 2020; tổng kết thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai và TKCN đến năm 2020. 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch ứng phó với sự cố thiên tai và TKCN trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 150 lượt tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống thiên tai, Luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản liên quan. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của nhân dân và LLVT về công tác PCTT & TKCN. Tổ chức thành lập sở chỉ huy cơ động trên hai hướng, xác định lực lượng tại chỗ của địa phương, lực lượng tăng cường của Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị. Tiếp nhận và bảo quản trên 3 nghìn phương tiện, vật chất. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung lực lượng, phương tiện sát với tình hình thực tế địa phương....

ĐC.27

KINH TẾ

08. Hưng Giang. Vải sớm Phù Cừ//Nông nghiệp Việt Nam. - 2020. - Ngày 28 tháng 5. - Tr.10

Năm nay, do thời tiết khá thuận lợi nên nhiều diện tích trồng vải ở huyện Phù Cừ rất sai quả, dự kiến cho sản lượng đạt gần 9.000 tấn, cao hơn so với năm ngoái. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Cừ, hiện nay, diện tích vải của toàn huyện là 836ha, trong đó, vải lai chín sớm 726ha, vải u trứng 110ha. Đến nay đã có 105,7 ha vải được sản xuất chứng nhận VietGAP (10 ha vải trứng của Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) Quyết Tiến, xã Phan Sào Nam; 25,7 ha vải lai chín sớm của HTXNN Minh Tiến; 70 ha vải lai chín sớm của HTXNN Thắng Lợi, xã Tam Đa). Các HTX tiếp tục tiến hành rà soát, đề nghị hỗ trợ mở rộng vùng vải sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP.

ĐC.424.5

09. PV. Cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu “Vải trứng Hưng Yên”//Nhân dân. - 2020. - Ngày 23 tháng 5. - Tr.2; cũng xem: Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 25 tháng 5. - Tr.10

Ngày 22/5/2020, tại xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố quyết định cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu “Vải trứng Hưng Yên” cho sản phẩm vải trứng của tỉnh. Đây là sản phẩm nông sản thứ 19 của tỉnh Hưng Yên được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu. Cây vải trứng được trồng nhiều ở các xã Phan Sào Nam, Minh Tân, Đoàn Đào, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, với tổng diện tích hơn 110 ha; trong đó, có 20 ha đang cho thu hoạch, năng suất khoảng 15 tấn/ha/năm. Cây vải trứng cho thu hoạch sớm, quả to ngon, mẫu mã đẹp, giá khá cao, từ 50.000 - 70.000 đồng/kg. Nhiều hộ nông dân chăm sóc cây vải trứng theo quy trình VietGap, sản phẩm quả bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, được tiêu thụ ở siêu thị.

ĐC.424.5

10. Ngọc Thủy. Vì sao người chăn nuôi Khoái Châu bỏ trống chuồng trại?//Kinh tế nông thôn. - 2020. - Ngày 25 tháng 5. - Tr.22-23

Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là một trong những địa phương có nhiều hộ chăn nuôi lợn nhiều nhất so các tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên, từ khi dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) bùng phát đến nay, người chăn nuôi ở đây không thể tái đàn, mặc dù biết chăn nuôi lúc này đang có lãi. Nguyên nhân chủ yếu khiến việc tái đàn lợn gặp khó khăn là do giá lợn giống quá cao (khoảng 3 triệu đồng một con, trọng lượng khoảng 6kg) cộng với tâm lý e ngại vì lo sợ dịch bùng phát trở lại...

ĐC.426.2

11. P.T. Hưng Yên: Chi 70 tỷ đồng hỗ trợ hộ nuôi lợn//Nông thôn ngày nay. - 2020. - Ngày 26 tháng 5. - Tr.10; cũng xem: Công lý. - 2020. - Ngày 27 tháng 5. - Tr.10

Theo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, các địa phương ở Hưng Yên đã hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi đợt 2 với số tiền hơn 70 tỷ đồng. Trong đợt hỗ trợ lần này, tỉnh trích từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu số tiền 50 tỷ đồng, cùng với hơn 20 tỷ đồng từ nguồn quỹ ngân sách dự phòng của tỉnh. Trước đó, cuối năm 2019, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí đợt 1 tiêu hủy lợn mắc bệnh, với số tiền hơn 203 tỷ đồng.

ĐC.426.2

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 3 tháng 1 năm 2021 (19/01/2021)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 2 tháng 1 năm 2021 (13/01/2021)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 1 tháng 1 năm 2021 (04/01/2021)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 4 tháng 12 năm 2020 (29/12/2020)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 3 tháng 12 năm 2020 (22/12/2020)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 4 tháng 5 năm 2020(27/05/2020)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 3 tháng 5 năm 2020(20/05/2020)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 2 tháng 5 năm 2020(12/05/2020)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 1 tháng 5 năm 2020(05/05/2020)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 4 tháng 4 năm 2020(28/04/2020)
THÔNG BÁO
Thông báo về việc cấp thẻ miễn lệ phí cho bạn đọc trong Tuần lễ hưởng ứng họp tập suốt đời năm 2020
Thông báo Kết quả vòng Sơ khảo Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc năm 2020" tại tỉnh Hưng Yên
Hướng dẫn Một số nội dung tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020
Thể lệ cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020
NỘI QUY THƯ VIỆN
Nội quy thư viện
Quy định mượn - đọc sách
Hành vi vi phạm và mức phạt
DANH MỤC
Cấp thẻ thư viện
Lịch phục vụ bạn đọc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 57
Hôm nay 233
Tháng này: 75,580
Tất cả: 954,457

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
Cơ quan quản lý trực tiếp: Thư viện tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: số 4, đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Giấy phép số: 24/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 26  tháng 3  năm 2018
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đào Văn Quyến, Giám đốc Thư viện tỉnh
Điện thoại: 0221 3 869 388