► Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 4 tháng 2 năm 2021                  ► Tỉnh Hưng Yên giành 9 giải tại Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2020                  ► Từ ngày 1/7/2020, Luật Thư viện chính thức có hiệu lực                  ► Luật Thư viện                 
Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 1 tháng 5 năm 2020

XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ

01. PV. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên//Nhân dân. - 2020. - Ngày 25 tháng 4. - Tr.1,3

Ngày 24/4/2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Trương Hoà Bình và Trịnh Đình Dũng; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan trung ương. Thủ tướng đánh giá, Hưng Yên là tỉnh giàu tiềm năng, nhiều thế mạnh về cơ sở vật chất, vị trí địa lý...là một điểm sáng về duy trì tăng trưởng cao mà ít địa phương đạt được trong giai đoạn phòng,chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế; giá trị gia tăng thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; có nhiều đặc sản nổi tiếng như nhãn, ổi... nhưng sản lượng chưa lớn; cơ sở hạ tầng công nghiệp chưa đồng bộ; du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) còn thấp; ô nhiễm môi trường ở nông thôn còn chậm được khắc phục; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu...Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Hưng Yên phát triển toàn diện.

ĐC.2

02. Quang Vũ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hưng Yên phải đón bắt

thời cơ phát triển//Công an nhân dân.- 2020. - Ngày 25 tháng 4. - Tr.2; cũng xem: Quân đội nhân dân. - 2020. - Ngày 25 tháng 4. - Tr.1,2

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên, ngày 24/4/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội các cấp, tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh, thực hiện chiến lược, bước đi trong 5, 10 năm tới; phải đón bắt thời cơ phát triển; đa dạng hóa đầu tư, chọn dự án có đủ khả năng, tầm cỡ để thúc đẩy phát triển; phấn đấu trở thành một trong những địa phương đi đầu trong vùng, phát huy lợi thế công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến nông sản, nông nghiệp công nghệ cao, giao thông, vận tải, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao. Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, năm 2019 kinh tế của tỉnh tăng trưởng gần 9,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 74 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,9%. Trong quý I/2020, kinh tế tăng trưởng gần 6,9%, thu ngân sách đạt trên 3.500 tỷ đồng.

ĐC.2

03. Chí Hiếu. Hưng Yên phải thu hút dự án tầm cỡ để phát triển//Thanh niên. - 2020. - Ngày 25 tháng 4. - Tr.3

Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh việc biểu dương Hưng Yên từ một tỉnh nghèo đã vươn lên, nằm trong danh sách 16 địa phương tự cân đối được ngân sách; có cơ cấu kinh tế chuyển hướng tích cực. Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh còn một số tồn tại, bất cập như quy mô nền kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế (quy mô chưa đến 90.000 tỉ đồng); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp; tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu...Theo Thủ tướng, mục tiêu phấn đấu của Hưng Yên phải cao hơn, phải điều chỉnh lại quy hoạch theo hướng mới để có bước phát triển mới, đa dạng hóa đầu tư, thu hút dự án tầm cỡ để thúc đẩy phát triển. Tỉnh phải phấn đấu trở thành một trong những địa phương đi đầu trong vùng và cả nước với một số lợi thế như công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến nông sản, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch...

ĐC.2

04. Bách Hợp. HĐND tỉnh Hưng Yên tăng cường vai trò cầu nối giữa

đại biểu và cử tri: Gần dân, hiểu dân, lo cho dân//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 29 tháng 4. - Tr.4

Xác định tiếp xúc cử tri là một trong những hoạt động quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh, là cầu nối giữa cử tri với cơ quan nhà nước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Hưng Yên đã chú trọng đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Tuy nhiên, để thực sự có bước đột phá, cần đổi mới phương pháp, nâng cao kỹ năng tiếp xúc với cử tri của các đại biểu để thực sự gần dân, hiểu dân, lo cho dân.

ĐC.222

05. Bảo Quyên. HĐND tỉnh Hưng Yên tăng cường vai trò cầu nối giữa đại biểu và cử tri: Kịp thời giải quyết dứt điểm kiến nghị//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 29 tháng 4. - Tr.4

Cùng với đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, HĐND tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm giải quyết dứt điểm những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Nhờ vậy, chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri ngày càng được nâng cao; nhiều nội dung đã từng bước được làm rõ và giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của cử tri và nhân dân đối với hoạt động của chính quyền địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, an ninh trật tự được bảo đảm. Trong năm 2019, thông qua TXCT, đã có 184 ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh được chuyển đến UBND tỉnh, các ngành chức năng để giải quyết theo luật định. Trong đó, có 50/184 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết và trả lời cụ thể; 134/184 ý kiến, kiến nghị đang được xem xét giải quyết.

ĐC.222

06. Nguyễn Ánh. HĐND tỉnh Hưng Yên tăng cường vai trò cầu nối giữa đại biểu và cử tri: Đẩy mạnh tiếp xúc cử tri theo chuyên đề//Đại biểu nhân dân. - 2020. - Ngày 29 tháng 4. - Tr.4

Để nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT), Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên đã chú trọng tổ chức tiếp xúc chuyên đề, giúp cử tri có diễn đàn phản biện về một chủ trương, chính sách, một vấn đề “nóng” cụ thể mang tính thời sự đang diễn ra, để các cấp, các ngành nhanh chóng có giải pháp giải quyết kịp thời. Năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thành công Hội nghị TXCT chuyên đề về giáo dục và đào tạo trên địa bàn 10 huyện, thị, thành phố. Đây sẽ là tiền đề để HĐND tỉnh tổ chức thêm nhiều hội nghị TXCT chuyên đề chất lượng, hiệu quả hơn.

ĐC.222

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 4 tháng 2 năm 2021 (02/03/2021)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 2+3 tháng 2 năm 2021 (23/02/2021)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 1 tháng 2 năm 2021 (08/02/2021)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 5 tháng 1 năm 2021 (01/02/2021)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 4 tháng 1 năm 2021 (26/01/2021)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 4 tháng 4 năm 2020(28/04/2020)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 3 tháng 4 năm 2020(23/04/2020)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 2 tháng 4 năm 2020(13/04/2020)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 1 tháng 4 năm 2020(07/04/2020)
- Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 4 tháng 03 năm 2020(07/04/2020)
THÔNG BÁO
Thông báo về việc cấp thẻ miễn lệ phí cho bạn đọc trong Tuần lễ hưởng ứng họp tập suốt đời năm 2020
Thông báo Kết quả vòng Sơ khảo Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc năm 2020" tại tỉnh Hưng Yên
Hướng dẫn Một số nội dung tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020
Thể lệ cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020
NỘI QUY THƯ VIỆN
Nội quy thư viện
Quy định mượn - đọc sách
Hành vi vi phạm và mức phạt
DANH MỤC
Cấp thẻ thư viện
Lịch phục vụ bạn đọc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 108
Hôm nay 752
Tháng này: 74,076
Tất cả: 991,734

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
Cơ quan quản lý trực tiếp: Thư viện tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: số 4, đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Giấy phép số: 24/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 26  tháng 3  năm 2018
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đào Văn Quyến, Giám đốc Thư viện tỉnh
Điện thoại: 0221 3 869 388