► Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)                  ► Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 4 tháng 5 năm 2020                  ► Trưng bày chuyên đề: “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung”                  ► Luật Thư viện                 
Đại hội Chi bộ Thư viện tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Kế hoạch số 286-KH/ĐUS ngày 12/12/2020 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022, đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, sáng  18/02/2020, Chi bộ Thư viện tỉnh tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đoàn Văn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đào Mạnh Huân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phạm Văn Hiệu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đỗ Văn Kiểm -Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; dự đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở; đại diện BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn thanh niên Thư viện tỉnh; dự đại hội có 11/11 đồng chí đảng viên của Chi bộ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đào Văn Quyến - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đọc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đơn vị đạt được những kết quả chủ yếu: tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác thư viện; quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ...; tổ chức trưng bày, tuyên truyền, giới thiệu sách báo, tư liệu chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề; biên soạn thư mục nhân vật, thư mục chuyên đề và thư mục bài trích; thường xuyên sưu tầm, bổ sung sách báo, tài liệu đảm bảo đầy đủ cơ cấu, thành phần nhằm phục vụ, thỏa mãn nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí của bạn đọc. Hiện nay, thư viện đang phục vụ trên 4.300 bạn đọc tại chỗ và phục vụ lưu động hàng chục ngàn bạn đọc ở cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động thư viện: xử lý tài liệu, phục vụ bạn đọc, số hóa tài liệu, xây dựng các cơ sở dữ liệu, từng bước xây dựng thư viện điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ bạn đọc trong tình hình mới. Báo cáo cũng khẳng định trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 tập thể Chi bộ luôn có sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, năng động, sáng tạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng chương trình hành động, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào hoàn cảnh thực tế tại đơn vị. Báo cáo cũng nghiêm túc chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đại hội cũng đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022: Hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15 - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được cấp trên khen thưởng; kết nạp được 2-3 quần chúng ưu tú vào Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng: Công đoàn, Đoàn thanh niên hàng năm đạt danh hiệu vững mạnh.

Tại Đại hội đã có 03 ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu để làm rõ nội dung báo cáo và bổ sung ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022; tham gia ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đoàn Văn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2022 Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: triển khai thi hành Luật Thư viện năm 2019; biên soạn, xuất bản sách về Hưng Yên; kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị...; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí; bầu đồng chí Đào Văn Quyến - Đảng ủy viên, làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Ngọc Long làm Phó Bí thư Chi bộ.

Một số hình ảnh về đại hội:

 
 
Toàn cảnh đại hội
 
 
Đồng chí Đoàn Văn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo đại hội
 
 
Đồng chí Đào Văn Quyến - thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo chính trị
 
 
 
 
 
 
Các đại biểu phát biểu ý kiến tham luận tại đại hội
 
 
Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt đại hội

Tin và ảnh: Văn Quyến - Trung Kiên

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Trưng bày chuyên đề: “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung” (19/05/2020)
- Giới thiệu sách chuyên đề nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2020)  (16/05/2020)
- Giới thiệu sách nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) (29/04/2020)
- Luật Thư viện và việc phát triển văn hóa đọc (21/04/2020)
- Dấu ấn của Lênin với thời đại và cách mạng Việt Nam (16/04/2020)
- Cần quan tâm hơn nữa đến việc hướng dẫn, hỗ trợ con trẻ đọc sách trong các gia đình(13/02/2020)
- Triển lãm hiện vật, tài liệu, sách báo, hình ảnh kỷ niệm 90 năm vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)(05/02/2020)
- Hội thảo đóng góp ý kiến hoàn thiện bản thảo sách “Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941 – 2015)”(29/11/2019)
- Quốc hội chính thức thông qua Luật Thư viện(22/11/2019)
- Khánh thành nhà Thư viện trường Tiểu học Phú Thịnh, huyện Kim Động(18/11/2019)
THÔNG BÁO
Hướng dẫn Một số nội dung tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020
Thể lệ cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020
Thông báo Hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019
Thông báo kết quả vòng Sơ khảo cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019" tại tỉnh Hưng Yên
NỘI QUY THƯ VIỆN
Nội quy thư viện
Quy định mượn - đọc sách
Hành vi vi phạm và mức phạt
DANH MỤC
Cấp thẻ thư viện
Lịch phục vụ bạn đọc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 42
Hôm nay 401
Tháng này: 72,057
Tất cả: 658,344

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
Cơ quan quản lý trực tiếp: Thư viện tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: số 4, đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Giấy phép số: 24/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 26  tháng 3  năm 2018
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đào Văn Quyến, Giám đốc Thư viện tỉnh
Điện thoại: 0221 3 869 388